Osobní bankrot krok za krokem

Osobní bankrot je pojem, se kterým se bohužel setkáváme stále častěji. Mohou za to nejrůznější druhy úvěrů, finanční gramotnost lidí, nezodpovědnost, náhody i špatná rozhodnutí. Tohle všechno Vás může přivést do stavu, kdy nejste schopni splácet své závazky a dluhy se pozvolna navyšují. V takovém případě začněte uvažovat o osobním bankrotu.

  • Způsob oddlužení
  • Řešení úpadku
  • Insolvence

S pojmem osobní bankrot Vás v následujících řádcích seznámíme co možná nejpodrobněji. I když se Vás taková věc aktuálně nemusí týkat, není od věci vědět, že něco takového existuje a může Vám být nápomocno.

Osobní bankrot je úpadkovým řízením

Oddlužení neboli osobní bankrot je vlastně určitým způsobem řešení úpadku. Byl to právě insolvenční zákon, který zavedl tento sankční proces a nabídl ho příslušným osobám. Na úvod všeho bychom se měli zaměřit na základní fakta týkající se osobního bankrotu.

PředmětInformace
Insolvenční zákonč. 186/2006 Sb.
Novela zákona1.1.2014
ŽadatelOsoba dle § 390a InsZ
Stěžejní doba3 roky nebo 5 let
Základní fakta vztahující se k osobnímu bankrotu.

Jak asi správně tušíte, osobní bankrot je něčím, co Vám pomůže zbavit se dluhů tím, že jejich část splatíte a poté dojde k oddlužení Vaší osoby. Oddlužení má pochopitelně svá pravidla a postupu, s nimiž Vás podrobněji seznámíme.

Sjednocení všech dluhů do jednoho

Zjednodušeně řečeno, osobní bankrot spojí všechny Vaše dluhy do jednoho jediného. Ten pak budete splácet v předem stanovené měsíční splátce. Nutno podotknout, že oddlužení není samozřejmostí a nemusí na něj dosáhnout každý.

Osobní bankrot schvaluje soud, který na základě podané žádosti rozhoduje o povolení či zamítnutí oddlužení.

Radek P., právník.

Pokud se octnete v podobné situaci a už nestačíte splácet vícero dluhů naráz, s osobním bankrotem moc dlouho neotálejte. S každým promeškaným dnem totiž můžete upadat do větších a větších dluhů. Mějte na mysli, že i zpracování takové žádosti a rozhodnutí samotného soudu trvá nějaký ten čas a během něho mohou dluhy narůstat.

Prázdná peněženka je typická pro osobní bankrot.

Osobní bankrot – Dlužníci a slovník pojmů

Na počátku všeho bychom si měli prozradit několik důležitých věcí. Ty se mimo jiné týkají i toho, kdo vlastně může žádat o osobní bankrot. S příchodem této možnosti oddlužení to byli pouze fyzické osoby. To se však od roku 2014 změnilo a nyní se oddlužení vztahuje i na mnohé další subjekty.

  • Fyzické osoby v pozici spotřebitele
  • Právnické osoby, které nejsou podnikateli
  • Podnikatelé v podobě fyzických osob

O osobní bankrot mohou mimo jiné požádat také manželé. Oddlužení manželů se odehrává v rámci jednoho insolvenčního řízení, díky čemuž dochází k úspoře peněžních nákladů.

Oddlužení je spojeno s jistými podmínkami

Již několikrát v tomto článku zaznělo, že osobní bankrot není pro každého. Hodně totiž záleží na tom, kolik peněz dlužíte, jaký je Váš stávající majetek a zároveň, kolik peněz jste schopni splácet. Tohle všechno jsou celkem zásadní a rozhodující faktory.

PředmětInformace
VěřiteléVětší množství
SpláceníNemožnost dlouhodobě splácet
PlněníPoctivý záměr a odpovědnost
PodmínkaStálý příjem
Podmínky související s dostupným osobním bankrotem.

Abyste mohli využít insolvence, musíte být schopni měsíčně platit minimální částku. Ta překračuje dva tisíce korun českých. Tohle všechno je ale pouze základní odrazový můstek pro osobní bankrot. Jeho výsledná podoba pak závisí na životní situaci konkrétního dlužníka.

Osobní bankrot a důležité pojmy

Pokud se budete zajímat o oddlužení, musíte znát význam některých pojmů, s nimiž přicházíte do styku. Je to například Insolvenční rejstřík známý pod zkratkou ISIR, kde jsou uvedeni dlužníci, u nichž probíhá insolvenční řízení. Dále je to konkurs, který je trochu odlišným způsobem oddlužení. Během něho dojde k prodeji majetku a uspokojení věřitelů. Kdežto osobní bankrot schvaluje soud.

Insolvenci nezaměňujte s exekucí. V rámci ní je uspokojován pouze jeden věřitel. V případě insolvence je to více věřitelů.

Tamara K., právnička.

Dále se můžete setkat s výrazem a známým pojmem úpadek. Ten definuje stav dlužníka, který není schopen splácet své závazky a dluhy z dlouhodobého hlediska. Úpadek se ještě může dělit na předlužení a platební neschopnost.

Peníze na dluh v zásadě ovlivňují osobní bankrot. Nepůjčujte si více, než dokážete splatit.

Podmínky pro osobní bankrot

Jestliže je Vaším záměrem osobní bankrot, musíte nejprve podat návrh na oddlužení. Ten ovšem nelze přednést soudu z pozice běžného občana. Takový úkon za Vás provádí adekvátní subjekt. Zastupovat Vás v tomto směru může někdo z níže uvedených.

  • Advokát
  • Soudní exekutor
  • Notář
  • Akreditovaná osoba

Po podání této žádosti dochází k přidělení insolvenčního správce. Jeho úkolem je oslovení věřitele a posbírání všech Vašich pohledávek. Na základě dalších důležitých informací je se pak vytvoří zpráva předaná soudu. Ten následně rozhoduje o tom, zda bude osobní bankrot povolen či nikoliv.

Osobní bankrot v detailech

Pojďme ale oddlužení a osobní bankrot rozvést trochu dopodrobna. Vědět byste měli například to, že v rámci osobního bankrotu se umořují nejprve jistiny a teprve poté dojde na příslušenství, úroky a podobě. Z pohledu schopnosti splácet se stanovují celkem jasná pravidla.

PředmětHodnota
Splatnost dluhů do 3 let60 % závazků
Splatnost dluhů do 5 let30 % závazků
Splacení 100 %Předčasné ukončení insolvence
Aktuálnost těchto datOd 1.6.2019
Osobní bankrot splatný ve dvou variantách určuje soud.

Výběr konkrétní varianty oddlužení posuzuje a vybírá soud. Ten také říká, jakou z variant budete splácet. Nutno podotknout, že společně se schválením Vašeho osobního bankrotu dochází k pozastavení narůstání všech dluhů. Po splacení 30 % nebo 60 % závazků v závislosti na přiznané verzi oddlužení se zbytek dluhů odpustí a Vy jste následně bez jakýchkoliv závazků.

Připravte se na život s osobním bankrotem

Myslete na to, že soud se bude vždy snažit o to, abyste svým věřitelům vrátili co možná největší část dluhu. To znamená, že většina Vašeho majetku se rozprodá. Pak se stanoví splátkový kalendář. Následující tři roky nebo pět let se hodně uskromníte.

Osobní bankrot je i v průběhu jeho trvání pod naprostým dohledem insolvenčního správce. Když přijdete mimořádně k penězům, použijí se na splacení dluhů.

Oliver U., insolvenční správce.

Splátky dluhů Vám budou pravidelně a opakovaně strhávány ze mzdy. Zbyde Vám jen nezbytné minimum s ohledem na aktuální životní situaci, počet vyživovaných dětí a podobně. To je zkrátka daň za to, že se vyhnete splácení dluhů v plné výši.

Budova soudu, kde probíhá schvalování osobního bankrotu.

Pár důležitých informací na závěr

V průběhu oddlužení musíte sekat tzv. latinu. Kdybyste se v této lhůtě pokusili o jakékoliv nekalé jednání, nenahlásili příjmy bokem a podobně, může přijít ta nejvyšší sankce. A tou je okamžité zastavení osobního bankrotu, o což se postará soud na návrh insolvenčního správce. Tím pádem dochází k nárůstu Vašich dluhů. S nimi se budete muset vypořádat sami a v plné výši.

Osobní bankrot v otázkách a odpovědích

S oddlužením fyzických osob se samozřejmě pojí velká spousta dalších informací, které byste měli vědět. Pokud Vám nestačí výše prezentované základní seznámení s osobním bankrotem, máme tu pro Vás ještě něco navíc.

Může v rámci oddlužení dojít ke krácení příspěvků od státu?

Ano, stržena Vám může být i část příspěvku v podobě mateřské, rodičovské nebo příspěvek na bydlení, důchod a podobně.

Jak je to s oddlužením důchodců?

Osobní bankrot u důchodců má trochu odlišná pravidla. Trvá totiž jenom tři roky, pojí se však s benevolentnějšími pravidly jako u pětiletého oddlužení.

Co je to zpeněžení majetkové podstaty?

Jedná se o jednorázovou formu uhrazení dlužného závazku. Ten je hrazen ze stávajícího majetku dlužníka, tedy z jeho aktiv. Jsou prodávány věci, popřípadě nemovitosti v dražbě.

Jakým způsobem provést osobní bankrot?

V dnešní době už nemusíte na pobočky subjektů, které vše potřebné zařídí za Vás. Oddlužení je realizováno kompletně online cestou.

Kdy je prováděno oddlužení u právnické osoby?

Pokud jde o právnické osoby, musí se jednat pouze o ty, které nejsou vnímány jako podnikatelé. Typickým příkladem jsou nadace.

Osobní bankrot formou milostivého léta

I sám stát svého času pomohl dlužníkům, a to prostřednictvím akce Milostivé léto. V rámci něho bylo možné uhradit a doplatit závazky vůči státu. A to jen v podobě jistiny, nikoliv dalších úroků. Je však pravdou, že některým jedincům ani tohle nestačilo a stejně byli nuceni využít osobní bankrot a oddlužení.

Publikováno: 23. 03. 2023

Kategorie: finance

Autor: LadislavFranc

Tagy: bankrot | dluh | exekuce | insolvenční správce | oddlužení | osobní bankrot | sankce | soud | soudce | úpadek